Cách thức diệt khuẩn
của Cleverin

Cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của chất Chlorine Dioxide trong Cleverin để tiêu diệt virus và vi khuẩn

Phân tử Chlorine Dioxide làm suy giảm
hoạt động của virus và vi khuẩn

Chlorine Dioxide (ClO₂) có trong Cleverin là phân tử có khả năng tiêu diệt hoặc làm suy giảm hoạt động của virus, vi khuẩn. Ngoài ra, Chlorine dioxide còn tác động lên nấm mốc và có khả năng khử mùi.

Mục tiêu: virus, vi khuẩn, nấm mốc

Phân tử Chlorine Dioxide phản ứng với các mục tiêu

Phân tử Chlorine Dioxide tạo phản ứng oxy hóa

Mục tiêu bị suy giảm chức năng

Khác biệt giữa
khử trùng không khí
khử trùng bề mặt vật dụng

Khử trùng không khí

Là hoạt động tiêu diệt virus, vi khuẩn tiềm tàng trong không khí

  • Nhiều loại virus, vi khuẩn tồn tại trong không khí

  • Các phân tử Chlorine Dioxide được phát tán vào không khí

  • Chlorine Dioxide phản ứng trực tiếp với virus, vi khuẩn trong không khí, làm suy giảm chức năng của chúng

  • Virus và vi khuẩn bị tiêu diệt, không khí được giữ trong sạch

khử trùng bề mặt vật dụng

Là hoạt động tiêu diệt virus, vi khuẩn bám trên các đồ vật

  • Tay nắm cửa mà chúng ta hay cầm

  • Có rất nhiều virus, vi khuẩn bám trên những món đồ mà chúng ta chạm vào

  • Phun Chlorine Dioxide lên đồ vật để hợp chất tác dụng trực tiếp lên virus, vi khuẩn bám trên đó

  • Từ đó tiêu diệt virus, vi khuẩn và nấm mốc